Храните ще поскъпват през през следващите 10 години

Очаква се слаб растеж на селскостопанската продукция и силното търсене на биогорива

96 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Световните цени на храните ще се повишават през следващите десет години. Това е прогнозата на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO). Организацията прави това заключение на база очаквания слаб растеж на селскостопанската продукция и силното търсене на биогорива.

FAO прогнозира, че селскостопанското производство ще нараства средногодишно с 1.5% процента до 2022 г. От там уточняват, че предходното десетилетие средногодишният ръст е бил 2.1%.

"Високите цени на храните са стимул за увеличаване на производството и трябва да направим всичко възможно да гарантираме, че бедните фермери ще имат полза от тях, посочи генералният секретар на FAO Жозе Гразиану да Силва.

Липсата на нова земеделска земя, повишаващите се разходи и нарастващият натиск за опазване на околната среда са главните фактори, които ограничават растежа, се отбелязва в доклада. FAO допълва, че очаква предлагането на селскостопански суровини да съответства на световното търсене въпреки тези ограничения за растежа на производството.

Прогнозите са, че цените ще останат над средното историческо равнище в средносрочен план и за растителните, и за животинските продукти заради по-бавния темп на нарастване на производството и по-силното търсене на храни и биогорива, посочва организацията. Недостатъчното производство, нестабилността на цените и нарушаването на търговията остават заплаха за световната продоволствена сигурност, се допълва в документа. Повсеместната суша, като сушата от 2012 година, и ниските продоволствени запаси могат да повишат световните цени с 15 до 40%, се предупреждава в доклада.

Коментари: 0