ИАРА подписа договори за над 3 млн. лв.

Проектите са за изграждане на рибно стопанство, модернизиране на ферма за шарани

7328 ~ 1 мин. четене

Три договора на обща стойност 3 062 940.89 лв. подписа Изпълнителната агенция по рибарство по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, съобщиха от агенцията.

Единият договориран проект е на фирма „Т-ИНВЕСТ” ЕООД от гр. Русе за изграждане на модерно рибно стопанство за развъждане и угояване на риба в село Сандрово, община Русе. Стойността е 2 307 072.28 лв.

Проектът предвижда модернизиране на съществуващи рибарници с цел отглеждане на пазарно ориентирани видове - сом, шаран и амур, с висока добавена стойност и високо качество.

Вторият е на „Унимекс” ЕООД гр. Пловдив.  Стойността на сключения договор е 447 311.50 лв. Инвестицията ще се реализира в акваторията на яз. „Доспат” в община Велинград, област Смолян. Проектът предвижда да се разшири вече изградена садкова инсталация за пъстърва по суперинтензивна технология, с необходимото за това оборудване, което ще осигури по-ефективно функциониране на фермата. Предвижда се проекта да се изпълни за 18 месеца, както се отворят и 4 нови работни места.

Третият подписан договор е с фирма „ЕЗЕРО” ООД от с. Крушовица, област Враца за модернизиране на рибовъдна ферма за шаран, толстолоб и бял амур чрез реконструкция на подпорна дига. Проектът е на стойност 308 557,11  лв.

Целта на проекта е възстановяване на подпорната дига на рибарник „Езерото”, който се намира източно от село Крушовица, община Мизия, област Враца. Рибовъдното стопанство в яз. „Езерото” ще функционира като непълно системно стопанство от угоителен тип. За по-пълно оползотворяване на естествената хранителна база ще се приложи поликултурно зарибяване с шаран, толстолоб и бял амур.

Подкрепи Economic.bg