Икономическото доверие в Еврозоната нараства

Индексът Economic Sentiment Indicator (ESI) се е повишил с 1.6 пункта до 91.1 точки, което е над очакванията на анализаторите

84 ~ 1 мин. четене

Икономическото доверие в 17-те страни членки на Еврозоната е нараснало през февруари, продължавайки тенденцията на повишение през последните четири месеца, показват оповестените данни днес. Растежът на доверие започна през ноември.

Европейската комисия съобщи, че индексът Economic Sentiment Indicator (ESI) за икономическо доверие в Еврозоната, се е покачил с 1.6 пункта до 91.1 базисни точки, което надминава очакванията на анализаторите. В целия ЕС индексът се е повишил с 1.2 пункта до 92 точки.

Повишението на измерителя се дължи главно на промишлеността и  услугите. Потребителското доверие също се е подобрило в някаква степен, докато при търговията на дребно и строителството има умерен спад.

Икономическото доверие бележи растеж в шест от седемте най-големи страни членки на ЕС - Германия, Испания, Франция, Холандия, Полша и Италия. Друг икономически показател за Еврозоната - индексът на бизнес климата (BCI), изготвян от ЕК, се е покачил значително - с 0.36 пункта.

Подкрепи Economic.bg