Икономиката продължава да губи мощност

Представянето на икономиката миналата година се оказва изцяло в унисон с нашите очаквания за продължаваща стагнация и минимален растеж

124 ~ 3 мин. четене
Автор: Десислава Николова

Вече разполагаме с данни за ръста на икономиката през 2012 г., които показват скромен ръст от 0,8% за годината. Представянето на икономиката миналата година се оказва изцяло в унисон с нашите очаквания за продължаваща стагнация и минимален растеж от около 0,7-0,8%. Статистиката освен това оповести преди дни, че според окончателните ѝ данни растежът през 2011 г. е бил 1,8% или с 0,1 пр. п. по-висок от предварително обявения, т.е. забавянето през 2012 г. е още по-чувствително, ако се гледат тези ревизирани данни.

Какво показват данните за БВП през 2012 г.?

1/ Брутната добавена стойност на отраслите в икономиката е нараснала само с 0,3% миналата година.

2/ Растежът на БВП с 0,8% се дължи на ръст от 3,8% на данъците (минус корективите), което пък е следствие от по-високите приходи от непреки данъци – заради високи цени на горивата, ръст на вноса и електронното свързване на търговски обекти с данъчната администрация, което изсветли част от сивите обороти.

3/ От страна на предлагането растежът на годишна база се дължи основно на селското стопанство (+3,5%) и индустрията (+1,9%), докато строителството и повечето подотрасли на услугите (финанси, информация и далекосъобщения) показват спад. Изключение прави подсекторът, обединяващ търговията, транспорта, складирането, пощите и туризма с растежа си от 1,8%, зад който трябва да стои добрата туристическа година.  

4/ Тревожна е тенденцията на постепенно забавяне на растежа в течение на годината, като последното тримесечие показва най-слабо представяне на годишна база както според сезонно изгладените, така и според неизгладените  данни. На тримесечна база тримесечието отбелязва 0% растеж (сезонно изгладен). 

5/ От страна на търсенето се вижда ясно, че (неизгладеното) индивидуално потребление за  първи път през 2012 г. бележи годишен спад през последното тримесечие, който пък стои зад свиването на общото потребление. Сезонно изгладените данни не показват спад, но там също се вижда значително забавяне на ръста през последното тримесечие.

6/ Инвестициите също преминават в „червената зона” през последното тримесечие, като отбелязват първия си спад (ако се гледат неизгладените данни) след три последователни тримесечия на лек ръст. Последните данни поставят въпросителна пред устойчивостта на възстановяването на инвестициите в икономика и подкрепят нашата теза, че по-скоро инвестициите са стигнали дъното, но по-сериозно оттласкване от там няма да дойде без помощта на по-значителни чужди инвестиции.

Като цяло последните данни за БВП дават повод за притеснения, тъй като показват по-нататъшно забавяне на дори и плахия растеж от предишните месеци. Тези данни помагат и да се разберат (част от) причините за протестите от последните седмици – икономиката едва крета вече трета година, в края на 2012 г. се забавя до един санитарен минимум на растеж, инфлацията запазва положителните си стойности (3% средно за 2012 г.), а работодателите продължават да съкращават работни места.

Износно ориентираната индустрия и туризма остават основните надежди за ръст на икономиката през 2013 г. Индивидуалното потребление също ще получи известен тласък от по-високите бюджетни разходи за пенсии, заплати в бюджетна сфера и социални плащания, но надали ще отбележи ръст от над 2-3% за годината, предвид продължаващото съкращаване на работни места и загуба на трудови доходи. Ако се отчете настоящата политическа криза и нейният дан върху инвестициите и бизнес активността (под формата на отлагане на проекти), 2013 г. най-вероятно ще запази модела на символичен икономически растеж от последните години и надали ще надхвърли 1% ръст. На този фон на икономиката е необходимо повече от всякога стабилно правителство след изборите и бързи реформи за облекчаване на бизнеса, който все още работи.

Подкрепи Economic.bg