Инж. Милчо Ламбрев: От юли намаляваме таксите

НКЖИ няма никакви задължения към външни контрагенти, казва генералният директор на компанията

Инж. Милчо Ламбрев е генерален директор на НК "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) от 20 октомври 2009 г. Той пое компанията със задача да я стабилизира, като преструктурира дейности и съкрати персонал. НКЖИ стопанисва 6799 км жп линии (обща разгърната дължина), 312 жп гари, 186 тунела, 982 моста и 806 жп прелеза.

 

- Г-н Ламбрев, какво е финансовото състояние на НКЖИ?

В момента Национална компания „Железопътна инфраструктура” е финансово стабилна. От задълженията, които заварихме в края на 2009-а, а именно около 46 млн. лв., сме изчистили 99 на сто. Остава да изплатим около 1 млн. лв. по цесията към "Еврометал" и малко стари, също наследени задължения към пожарната и полицията, за изчистването на които работи междуведомствена комисия. Надявам до средата на май да изчистим тези малки задължения с подписването на взаимни протоколи за прихващания на задължения. С гордост, мога да кажа, че НКЖИ няма никакви задължения към външни контрагенти.

 

- Как сте със вземанията?

Като цяло, добре. Единствено БДЖ ни дължи 82 млн. лева, които заедно с лихвите, за които сме изпратили нотариални покани, за да са наясно, че ги дължат, са около 100 млн. лева. Останалите превозвачи изплащат инфраструктурните такси абсолютно редовно. Съвсем малки задължения към нас имат наематели.

 

- Тогава как се справяте с намалените такси, след като най-големият превозвач - БДЖ, не ги плаща?

Да, таксите бяха намалени, като в момента сме в процедура за нова корекция за понижение на таксите за товарните превози в съответствие с политиката на ЕС за либерализация на пазара и за повишаване на конкурентоспособността.

Подготвено е постановлението на ЕС, вече се прави финансовата обосновка, която трябва да бъде одобрена от Министерство на финансите и след гласуване в МС ще влязат в сила вероятно от средата на годината.

 

- Ще се отрази ли на приходите на компанията това ново намаляване на таксите?

Ще доведе до спад, разбира се. От около 92-93 млн. лв., които сме получавали досега, очакваме приходите от таксите да паднат на 67-70 млн. лв., и то - ако се плащат регулярно.

 

- Само от таксите ли ще е този спад?

Не, и от драстичното намаляване броя на пътническите влакове от БДЖ.

Коментари: 0