Иновациите ще се финансират с приходи от концесии

Най-малко 25% от парите от търговете за добив на подземни богатства ще бъдат пренасочвани за нововъведения, предвижда проектозакон

Най-малко 25% от приходите от концесии за добив ще бъдат пренасочвани за иновации. Това предвижда проектът за Закон за иновациите, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Управляващите подготвят закона от няколко странички от началото на мандата на ГЕРБ.

Според проектозакона трябва да бъдат създадени Съвет за иновациите и Български фонд за иновациите (такъв и сега има, но според обяснението от МИЕТ той ще бъде „институционализиран” и по закон ще стане второстепенен разпоредител разпоредител с бюджетни средства).

Съветът с участието на представители на правителството и неправителствени организации,      на регионалните съвети, бизнеса и научните среди ще контролира фонда. Парите в него ще постъпват още от държавна субсидия, европейски фондове, дарения, лихви и др. Те ще се отпускат както като безвъзмездно финансиране, така и под формата на грантове.

Икономическият министър, който ще оглавява съвета, трябва на всеки две години да изготвя доклад за състоянието на иновациите, нови мерки и отчет на свършеното. От министерството припомнят, че създаването на закона е част от ангажиментите на България по пакта „Евро Плюс”.

Коментари: 0