Испания пласира неизгодно дълг за 3 млрд. евро

Правителството продаде 3 и 6-месечни ДЦК при доходност между 2.3% и 3.3%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Испания успя да пласира държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 3.08 млрд. евро при планирани 3 млрд. евро за продажба. Независимо от по-големите поръчки на 3 и 6-месечни държавни облигации, доходността по тях достигна нови рекордни стойности.

Презаписването при 3-месечните ДЦК достигна 2.6 пъти при 3.95 пъти през май. при 6-месечните облигации пласирани на аукциона имаше презаписване от 2.82 пъти, което също остана доста под достигнатия коефициент от 4.3 предходния месец.

Доходността с падеж през септември бяха продадени при доходност от 2.362%, докато през май лихвата беше едва 0.846%. При книжата с матуритет декември 2012 г. доходността скочи рязко до 3.237% от 1.737% месец по-рано.

Високата лихва по пласираните облигации се дължи в голяма степен на подадената от испанското правителство молба до председателя на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер, в което иска финансова помощ за рекапитализация на испанските банки. В молбата не бяха поставени конкретни условия, сума и срок за помощта.

Тази сутрин международната кредитна агенция Moody's понижи рейтингите на 28 испански банки с до 4 пункта. На вторичния пазар доходността на 10-годишните испански ДЦК се покачи до 6.678%. Засега лихвата успява да се задържи под 7%, което се счита за неустойчиво ниво.

В края на миналата седмица правителството продаде средносрочни и дългосрочни ДЦК на стойност 2.2 млрд. евро, като и тогава лихвите бяха изключително високи. Испания пласира 3, 5 и 10-годишни ДЦК при доходност между 5.5% и 6.6%.

Коментари: 0