Избираме как да изплащаме кредита си

ОББ предлага "ОК" кредит с лихва от 7.95%

Това лято Обединена Българска банка (ОББ) предлага "Отворен Кредит" за хора, които искат да имат на разположение средства винаги, когато имат нужда, желаят да определят каква сума да ползват и кога да погасяват, както и да плащат лихва само върху използваната сума.

Допълнително, за да направи летните месеци още по-слънчеви за всички свои клиенти с ОК кредит, ОББ предлага специална промоционална лихва от 7.95%.

Промоционалното предложение важи за всички транзакции осчетоводени в периода 5 май – 5 юли 2012 г. Офертата е валидна за всички клиенти с активен ОК кредит от ОББ.

Промоционалната лихва е само за суми, усвоени и осчетоводени в периода 5 май – 5 юли и ще бъде валидна до 5 октомври. След тази дата непогасените суми ще се олихвяват със стандартната лихва за продукта, съгласно сключения договор за предоставяне на ОК кредит.

Коментари: 0