Избират председател на Върховния касационен съд

Тази есен изтича мандатът на сегашния съдия номер едно проф. Лазар Груев

Избират председател на Върховния касационен съд

Висшият съдебен съвет (ВСС) се събира днес, за да избере председател на Върховния касационен съд. Мандатът на сегашния съдия номер едно проф. Лазар Груев изтича тази есен. Груев бе избран на 9 ноември 2007 година и назначен с указ на президента на 12 ноември. Процедурата за избор на негов наследник беше открита на 24 юли, пише Kmeta.bg.

Кандидатите за поста са двама от заместник-председателите на ВКС Таня Райковска, която е председател на Търговската колегия и Павлина Панова, която е председател на Наказателната колегия.

Председателят на ВКС е един от тримата големи в съдебната ни система. Той, както и председателят на Върховния административен съд и главният прокурор, се избират от Висшия съдебен съвет с мнозинство повече от 2/3 от членовете му, т.е. със 17 гласа. Мандатът на председателя е 7–годишен.

Според правилата днес Висшият съдебен съвет ще изслуша кандидатите по азбучен ред. Заседанието ще се излъчва он-лайн чрез интернет страницата на ВСС и по БНТ. Преди изслушването две комисии – по атестирането и етичната, докладват на ВСС - за извършените проверки и заключения за притежаваните от кандидатите качества. По време на изслушването кандидатите представят концепциите си за работа и отговарят на въпроси. За лично представяне на концепциите си те имат до 20 минути, а за отговори до 30 минути, с възможност за удължаване. Самият избор се гласува според поредността на постъпване на заявленията, чрез електронната система за гласуване. Всеки член на ВСС има право да гласува "за" само за един кандидат.

Председателят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС Милка Итова вече съобщи, че и двете кандидатури за председател на ВКС са изключително сериозни, с безупречна професионална биография и с професионален подход към работата. Предложението за съдия Райковска бе направено от Светла Петкова, Милка Итова, Каролина Неделчева, Даниела Костова и Мария Кузманова.

Предложението за съдия Панова бе подписано от Камен Иванов, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Юлиана Колева и Калин Калпакчиев. Двете кандидатски заявиха, че очакват честен избор. Те бяха изслушани от две комисии на ВСС, както и от съдиите във ВКС. А председателят на етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров бе категоричен върху двете кандидатки няма някакви капки на съмнение относно техните професионални или нравствени качества.

Коментари: 0