Избират строителя на мост на пътя Провадия - Айтос

Проектът е по Аварийната програма на Агенция "Пътна инфраструктура" и ще бъде осъществен със средства от републиканския бюджет

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

В Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: "Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия - Айтос от км 67+712,80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984". Това съобщиха от пресцентъра на агенцията.

По обекта ще бъде изграден нов мост над р. Казан дере при км 67+909, който ще е на мястото на съществуващия. Новото съоръжение ще е с дължина 27.10 м, а широчината му е 10.50 м, включваща - пътно платно 6.50 м и два тротоара по 2 м.

Изграждането на новия мост значително ще повиши сигурността на пътния участък, ще улесни преминаването над р. Казан дере на моторните превозни средства и пешеходци.

Проектът е по Аварийната програма на Агенция "Пътна инфраструктура" и ще бъде осъществен със средства от републиканския бюджет.

Отварянето на офертите е от 14.30 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура".

Коментари: 0