Изграждат икономическа зона в община Божурище

На община Невестино правителството пък разреши да изгради мост над реката

292 ~ 1 мин. четене

Министерският съвет разреши в землището на с. Гурмазово, община Божурище, да бъде изградена Икономическа зона София-Божурище.

Решението е необходимо, тъй като площите, върху които ще бъде разположен обектът, засягат 1.392 млн. кв. м земеделска земя четвърта категория. Терените са собственост на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД. Според разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, за проектиране и изграждане на обекти върху земеделски земи от първа до четвърта категория с площ над 500 дка е необходимо решение на Министерския съвет.

С друго решение правителството учреди на община Невестино безвъзмездно безсрочно право на строеж върху р. "Гращичка", която е имот - публична държавна собственост. Разрешението е необходимо за изграждането на пешеходен мост над реката. Финансирането на обекта ще бъде осъществено със собствени средства на общината.

Подкрепи Economic.bg