Излишъкът в бюджета ускори ръста до 138,4 млн. лв.

През август обаче хазната ще е на минус 122 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Излишъкът в държавния бюджет ускори ръста си през юли, показват данните на Министерство на финансите (МФ) за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП). В края на юли, на месечна база, хазната е на плюс 138,4 млн. лв. За сравнение - в края на юни положителното салдо в бюджета беше 62,4 млн. лв. Предварителните оценки обаче сочат, че през август хазната ще отчете дефицит от 122 млн. лв.

Основен фактор за излишъка през юли са по-високите постъпления по Оперативните програми на Европейския съюз (ЕС), се казва в съобщението на финансовото министерство. С натрупване, за първите седем месеца на 2012 г. бюджетът отчита излишък от 200,3 млн. лв. при дефицит от 720,5 млн. лв. към юли 2011 г. Салдото се формира от 521,1 млн. лв. излишък по националния бюджет и дефицит по европейските средства от 320,7 млн. лв.

Приходите през първите седем месеца на 2012 г. са 15,6 млрд. лв., което е 54,3% от предварително планираните. Номиналният им ръст на годишна база е 10,5%, или 1,48 млрд. лв., което се дължи на повишение в събирането на косвените данъци, неданъчните приходи и помощи.

Разходите на хазната към 31 юли са 15,4 млрд. лв., или 51,6% от планираните за годината. В тях се включва и вноската на България в общия бюджет на ЕС, която в края на юли е 503,7 млн. лв.

Фискалният резерв към 31 юли 2012 г. е 7,1 млрд. лв.

Коментари: 0