Изместват изборите за Европейски парламент

Според информация на EUobserver европейският вот ще се проведе между 22 и 25 май

3632 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Изборите за Европейски парламент (ЕП) ще се проведат между 22 и 25 май, пише EUobserver. Това е две седмици преди предварително обявения срок, а самата информация на изданието се базира на предварителен документ, с който разполага.

Предложението за промяната на датата е на Комитета по конституционни въпроси. Като причина е изтъкната нуждата от време, за да се организират изборите за председател на европейската комисия, които са насрочени за юли 2014 г.

Съгласно препоръката на Европейската комисия (ЕК), политическите партии следва да номинират кандидати за председател на Европейската комисия за предстоящите избори за Европейски парламент и да посочат европейските политически партии, които подкрепят.

Целта на предложенията е да се информират по-добре гласоподавателите за въпросите, които ще бъдат разгледани по време на изборите за Европейски парламент догодина, да се насърчи провеждането на общоевропейски дебати и в крайна сметка да се повиши избирателната активност. Комисията призовава също държавите членки да изберат обща дата за изборите, които обикновено се провеждат в продължение на четири дни.

Според проучване на Евробарометър от март 2013 г. 84% от хората смятат, че избирателната активност на европейските избори ще се повиши, ако бъде предоставена повече информация за начина, по който ЕС въздейства на тяхното ежедневие, за програмите на партиите в Парламента и за самите избори. 73% от анкетираните смятат, че повече информация за европейската политическа принадлежност на кандидатите ще насърчи хората да гласуват, а 62% от тях са на мнение, че номинирането на партийни кандидати за председател на Комисията и провеждането на изборите в един ден ще спомогнат за повишаване на избирателната активност.

Проучването на Евробарометър за избирателните права на гражданите на ЕС показва също, че повечето хора са наясно с факта, че европейските граждани имат право да гласуват в изборите за Европейски парламент (72% от анкетираните, в сравнение с 54  през 2007 г.) и в местните избори (66%) в държавата си на пребиваване.

Европейските избори през 2014 г. ще бъдат първите европейски избори от влизането в сила на Договора от Лисабон, който засилва ролята на гражданите на ЕС като политически участници в ЕС. Договорът засилва също правомощията на Европейския парламент, като укрепва ролята му на съзаконодател и му възлага допълнителна отговорност: той избира председателя на Комисията въз основа на предложение на Европейския съвет, което е съобразено с резултатите от изборите за Европейски парламент (член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз).

Подкрепи Economic.bg