Износът за ЕС достигна 2 млрд. лв през януари

Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция

108 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Износът на България за Европейския съюз (ЕС) през януари 2013 г. нараства с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 млрд. лв. Основните търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция, които формират 70.8% от износа за държавите-членки на ЕС, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Вносът на България от ЕС за януари 2013 г. намалява с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.1 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Външнотърговското салдо на България със страните от ЕС за януари 2013 г. е отрицателно и е на стойност 52 млн. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки обаче салдото е положително и е в размер на 29 млн. лв.

По сектори най-голям ръст в износа ни за ЕС – 186.9%, е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”. Спад  от 20.3% се наблюдава при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение – 54.3%, е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” – 54.5%.

Подкрепи Economic.bg