КФН сменя адреса си

Комисията ще бъде преместена в административната сграда на ул. "Будапеща" №16

336 ~ 2 мин. четене

От началото на февруари 2014 г. Комисията за финансов надзор (КФН) ще бъде на нов адрес - в административна сграда на ул. "Будапеща" №16, съобщиха от комисията. Изборът на конкретната сграда е направен с единодушното решение на членовете на комисията на базата на финансов и функционален анализ на подадените общо 18 оферти в публичната обява.

Колективният орган е одобрил както избора на сграда, така и съдържанието на сключения договор за наем като е възложил на председателя на комисията да подпише одобрения договор, се посочва в съобщението.

Новата сграда е с близо 40% повече полезна площ в сравнение с тази, която комисията заема сега. Наемът обаче е същият, а това прави сключения договор по-изгоден от гледна точка защитата на финансовия интерес на държавата, защото на практика представлява около 40% редукция на досега плащаната цена, информира пресцентърът.

Основното й предимство е локацията в центъра на София, в близост до институции като БНБ, Министерски съвет, Народно събрание и Министерство на финансите. Сградата е вътрешно обособена за сметка на наемодателя при съобразяване със специфичните изисквания на КФН. Тя е с офис площи от клас А и отговаря на всички критерии за сигурност на европейските надзорни органи на финансовия сектор, в които българският регулатор е активен член.

Собственик на сградата на ул. Будапеща № 16 е Монтероза ООД.

Преместването на Комисията за финансов надзор на новия адрес ще бъде осъществено по начин, който ще осигури непрекъснатост при упражняване на законоустановените й правомощия. Планира се то да приключи до края на януари 2014 г.

Сега  КФН се помещава в сграда под наем на ул. Шар планина 33, която е с недостатъчна площ и характеристики, затрудняващи оптималното й функциониране.

В прессъобщението се посочва, че комисията многократно през последните три години е поставяла пред компетентните държавни органи въпроса за необходимостта да се премести в сграда - публична държавна собственост, но не е получила адекватно предложение поради липсата на подходяща сграда в държавния имуществен фонд.

Подкрепи Economic.bg