КЗК: ЕРП-тата експлоатират интернет доставчиците

Цените за ползване на стълбовете от мрежата ниско напрежение са необосновано високи

Снимка: БГНЕС

Автор: Стилиян Гребеничарски

Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че е установила злоупотреба с господстващо положение от страна на трите електроразпределителни дружества в страната към доставчиците на телевизия, интернет и телефония. Те са начислявали разходи в цената за ползване на стълбовната електроразпределителна мрежа, които вече са били начислени в лицензионната им дейност, с което са натоварили необосновано наемните цени, които „имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти”.

Стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение е собственост на енергоразпределителните дружества и се използва за осъществяване на тяхната основна дейност. Те я отдават на комуникационни компании, които разполагат свои преносни мрежи и това се отнася към допълнителната дейност на ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-про. Поддържането на мрежата се осъществява от приходите от основна дейност, а разходите, свързани с отдаването ѝ за ползване са несъразмерно по-малки от цената на услугата.

В същото време, комисията е преценила, че електронносъобщителните компании нямат друга алтернатива за разполагане на мрежите си, което поставя ЕРП-тата в господстващо положение на пазара.

Засегнатите страни имат право да се запознаят с материали по производството и в рамките на 30 дни да представят възражения си. Определението на КЗК не подлежи на обжалване, се казва в съобщението на комисията.   

Коментари: 0