КЗК: Здравната каса ограничава конкуренцията между аптеките

Антимонополната комисия предлага да отпадне времевото ограничение за обработка на рецепта и за обслужване на клиенти

136 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сметна, че някои разпоредби от приетия за 2013 г. Типов договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и аптеките като търговци на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от касата, ограничава конкуренцията между аптеките. Образецът на типов договор за 2013 г. е съгласуван от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

Договорът определя средна продължителност от 6 минути за обработване на рецепта в аптека и 9 мин. за протокол за отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. В Типовия договор е включена и формула, чрез която за всяка аптека се изчислява максималният брой рецепти, които тя може да обработи в рамките на един отчетен период, в зависимост от броя на наетите магистър-фармацевти. В Типовия договор е записано също така, че НЗОК няма да заплаща на аптеките реимбурсирани лекарства по рецепти, които надвишават максималния брой, изчислен по формулата.

Становището на КЗК е, че мотивите за въвеждане на разпоредбите в Типовия договор не могат да балансират негативните ефекти за пазара на лекарства, реимбурсирани от касата. Заради това КЗК предлага на НЗОК да отмени посочените разпоредби от Типовия договор с аптеките.

Определените от НЗОК цели, когато се въведоха тези разпоредби, бяха да се повиши качеството на обслужването и да се противодейства на продажбите на лекарства в незаконни обекти извън аптеките. Направеният анализ обаче е показал, че минималното време за обработка на рецепти и протоколи за реимбурсирани лекарства и формулата, определяща максималния брой рецепти, за които касата заплаща на аптеките, има ефект на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от НЗОК. Според КЗК по този начин се нарушава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с реимбурсирани лекарства и се засяга благосъстоянието на потребителите (пациентите).

Антимонополната комисия е определила няколко аспекта, които засягат пазара и потребителите:

- Преразпределят се пациентите между аптеките независимо от качеството на обслужването и цената на предлаганите лекарствени продукти, в ущърб на по-ефективните търговци на дребно;

- Намаляват стимулите за по-ефективните аптеки да предлагат по-качествена услуга и по-конкурентни цени;

- Определени аптеки се поставят в по-благоприятни условия спрямо други;

- Намаляват стимулите за аптеките да предлагат лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК;

- Понижава се качеството на обслужването в аптеките;

- Ограничава се изборът на пациента относно аптеката, от която да закупи необходимото лекарство;

- Възниква опасност пациентите да не получат навреме предписаните им лекарства, реимбурсирани от НЗОК;

- Възниква опасност пациентите да не могат да получат лекарства, реимбурсирани от НЗОК, поради това, че аптеките, особено в малките населени места, са изчерпали лимита си за обработка на рецепти за тези лекарства.

Подкрепи Economic.bg