КЗК глоби „Софийска вода” за монопол с 4.8 млн. лв.

Антимонополистите наказаха френския концесионер за лихвите върху месеците с прогнозно потребление

Санкции

Автор: Николай Марченко

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция на „Софийска вода“ АД в размер на 4 800 600 лв. за извършено нарушение,  информираха от пресслужбата на антимонополния орган.

Дружеството е извършило злоупотреба с господстващо положение, осъществена чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използваната услуга по доставка на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадни води на територията на Столична община през месеците без отчет на средство за търговско измерване.

Подобно поведение засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялно търговско условие по смисъла на чл. 21, т.1 от ЗЗК.

Производството е образувано с решение за самосезиране. Комисията е установила, че съгласно Общите условия на „Софийска вода“ АД потребителите „следва ежемесечно да заплащат ползваните от тях ВиК услуги, като отчитането на действително изразходваното количество вода се извършва веднъж на три месеца”.

КЗК пояснява, че за всеки от двата месеца, в които не се извършва реално отчитане, дружеството начислява количество вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните 2 два отчета, като изравнителната сметка, която се изготвя в края на тримесечния период, установява размера на общо използваното количество вода, но не и точния размер на потребеното количество вода за всеки отделен месец.

„В същото време Общите условия на „Софийска вода“ възпроизвеждат правилото на чл. 86 от ЗЗД, съгласно което при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата”, пояснява КЗК.

Следователно според антимонополистите ВиК операторът „начислява лихви за забава и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално потребена вода, която се изчислява веднъж на тримесечие след действителен отчет на водомерите”.

От надзорния орган са категорични, че „това поведение на ответното дружество директно уврежда интересите на потребителите, доколкото задълженията за заплащане за първите два отчетни месеца не са установени по размер, а задължението за обезщетение за забава предполага точно изчислена стойност на реално използваната услуга”. От КЗК припомниха, че решението може да бъде обжалвано от страна на концесионера пред  Върховния административен съд (ВАС).

Коментари: 0