КЗК глоби две фирми за картел на пазара на олио

Комисията наложи имуществена санкция в размер на 85.6 хил. лв. на „Звезда” АД и санкция от 16.1 хил. лв. на „КООП Търговия и туризъм” АД

Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция на две фирми за производство на слънчогледово олио заради сключено между тях вертикално споразумение, нарушаващо конкуренцията на пазара, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

КЗК наложи имуществена санкция в размер на 85.6 хил. лв. на „Звезда” АД и санкция от 16.1 хил. лв. на „КООП Търговия и туризъм” АД. Двете фирми са нарушили закона, като са определили фиксирани и минимални цени за продажба на рафинирано слънчогледово олио. Комисията установи, че чрез сключените договори „Звезда” АД задължава дистрибутора да се съобразява с „препоръчителни цени”, като по този начин се отнема възможността на дистрибутора свободно да определи цената, на която да предлага закупените стоки. Освен това дистрибуторът няма право да продава на трети лица стоките под размера на официално обявената ценова политика на „Звезда” АД.

Съгласно тази клауза „КООП Търговия и туризъм” АД се съгласява да не продава закупената стока на цена по-ниска от обявената от тази фирма. Според подписания договор между двете фирми, „Звезда” АД може да прекрати едностранно договора, а за дистрибутора е предвидена санкция в случаи на неизпълнение на изискването на фирмата да не продава на трети лица стоките на цена по-ниска от тази на фирмата.

През 2009 г. е подписан нов дистрибуторски договор, който отменя задължението за прилагане на препоръчителни цени за препродажба, но е запазено задължението за придържане към ценовата политика на „Звезда” АД.

Комисията установява, че сключеното споразумение има за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, като лишава дистрибутора от свободата да определя сам пазарното си поведение и ценовата си политика. Залагането  на фиксирани и минимални препродажни цени на бутилираното слънчогледово олио лишава дистрибутора от възможността да намали цените  като реакция от ценовия конкурентен натиск и води до поддържане на по-високи цени за крайните клиенти.

Коментари: 0