Чуждестранните инвестиции изостават с 50%

От началото на 2013 г. статистиката показва сериозно изоставане в инвестиционната активност

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за периода януари-май 2013 г. възлизат на 505.4 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Статистиката обаче показва, че спрямо същия период на 2012 г. ПЧИ изостават с 45.8%. Само за май преките инвестиции са в размер на 85.8 млн. евро, при отрицателни в размер на 135.8 млн. евро през същия месец на 2012 г.

От началото на 2013 г. статистиката показва сериозно изоставане в инвестиционната активност. Спадовете на годишна база достигнаха над 90% през януари и февруари, а през следващите два месеца бяха между 50%-60%. За разлика от тази година, през 2012 г. всеки месец бяха отчитани ръстове, което обаче се дължеше на изключително ниската база през 2011 г. В края на миналата година ПЧИ в България достигнаха 1.5 млрд. евро при 1.3 млрд. евро през 2011 г. и 1.7 млрд. евро през 2012 г.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари-май 2013 г. са на Холандия (254.9 млн. евро), Чехия (67.1 млн. евро) и Русия (45.5 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-29.7 млн. евро) и към Франция (-6.5 млн. евро).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари-май 2013 г. се увеличават с 15.6 млн. евро, при увеличение в размер на 70.9 млн. евро за януари-май 2013 г. За май 2013 г. Преките инвестиции в чужбина нарастват с 2.3 млн. евро, при увеличение от 29.9 млн. евро за май 2012 г.

Коментари: 0