КЗК отмени обществена поръчка на ТЕЦ „Марица Изток 2”

Причината за отмяната е неизпълнена дефиниция на събитие с извънреден характер

Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на ТЕЦ „Марица Изток 2” за откриване на процедура без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обследване и техническа експертиза относно използваната технология при проектиране и изграждане на СОИ на енергийни блокове 5 и 6, съгласно технически изисквания.”, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

За законното прилагане на нормата е необходимо да се изпълни освен цитираните в закона условия, и събитие с извънреден характер, като природно бедствие, авария или катастрофа, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда.

Комисията приема, че не е изпълнена дефиницията на събитие с извънреден характер. Доводите по отношение на съществуващи правни спорове с предмет различни правоотношения между възложителя, други субекти и възможни изпълнители, както и институции, не представляват събитие от извънреден характер, наличието на което да обуслови избор на процедура на договаряне без обявление.

КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно е приложил разпоредбите на ЗОП относно избора на вида на процедурата, а процесното решение следва да се отмени като незаконосъобразно.

Коментари: 0