КЗК отмени поръчка за електронно обучение

Комисията установила, че избраната методика не отговаря на законовите изисквания

76 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на образователното министерство по обществена поръчка за електронно обучение в средните училища.

От антимонополната комисия са намерили нарушения при решението на Филип Иванов - ръководител на проект „ИКТ в образованието” в Министерство на образованието, младежта и науката, за откриване и за промяна на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в средните училища в България”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Българска асоциация по информационни технологии”.

КЗК установи, че в документацията на поръчката неправомерно са включени ограничителни условия за изпълнени подобни платформи конкретно в сферата на образованието и с категорично определен брой потребители. Въведено е изискване ангажираните експерти по проекта да са в трудови правоотношения с участниците, което противоречи на разпоредбата на ЗОП.

Проучването показало още, че избраната методика, не отговаря на законовите изисквания тъй като не съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател. С решението на възложителя за промяна на критериите за подбор необосновано се ограничава и възможността на участниците да докажат своя опит с договори от началото на 2009 г.

Подкрепи Economic.bg