КЗК отмени решение на шефа на „Мини Марица-Изток”

Комисията връща процедурата за ново разглеждане на документите за подбор на кандидатите

196 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-Изток” ЕАД Теодор Дребов, съобщи антимонополния орган.

С решението са обявени кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето, и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, по обществена поръчка с предмет „Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на многокофов роторен багер с производителност 1200 м³/час“.

Проучването на Комисията, осъществено след жалба на „ТАКРАФ“ ГмбХ, установи, че оценителната комисия е допуснала нарушение на закона за обществените поръчки, като неправилно е приела, че жалбоподателят не е представил всички необходими декларации от представляващите дружеството, поради които е отстранен от по-нататъшно участие.

Нарушението е съществено и води до отмяна на решението на възложителя, като КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите за подбор на кандидатите.

Подкрепи Economic.bg