КЗК рестартира обществена поръчка на „АЕЦ Козлодуй”

Възложителят е нарушил процедурата, като на по-късен етап от откриването на обществената поръчка е въвел условие, което не е било предварително оповестено

100 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени заповедта на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов за предварителен подбор на кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка, съобщиха от комисията. По този начин КЗК върна процедурата в началната ѝ фаза.

Поръчката е с предмет „Извършване на основен ремонт на 5 броя Ротори и динамичното им балансиране”. Проучването на комисията е установило, че според изискванията на обществената поръчка кандидатите трябва да докажат, че имат опит в извършването на услуги, предмет на поръчката, със списък на изпълнени аналогични ремонтни дейности през последните три години. Възложителят, в лицето на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, не е предоставил обаче дефиниция на понятието "аналогични ремонтни дейности". 

КЗК счита, че възложителят е нарушил процедурата, като на по-късен етап от откриването на обществената поръчка е въвел условие, което не е било предварително оповестено и е станало причина за отстраняване на участник от процедурата. Комисията връща процедурата за ново разглеждане на заявленията на кандидатите при спазване на мотивите, изложени в решението.Подкрепи Economic.bg