КЗК върна обществена поръчка за застраховки

Комисията незаконосъобразно отхвърлила жалбата на „ЗАД Виктория” АД

268 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията отмени класирането в обществена поръчка за предоставяне на застрахователни услуги.

Според антимонополната комисия  обявява за незакконно решението за за подбор на участниците и избора на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по Сключване на застраховките: „Гражданска отговорност на автомобилистите”; „Злополука на лицата в МПС”; „Каско”, „Злополука за гости на хотели”; „Трудова злополука”; „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; „Пожар и природни бедствия” за недвижими имоти, публична държавна собственост.  

Производството установило, че оценителната комисия незаконосъобразно не е приела писмената обосновка на жалбоподателя „ЗАД Виктория” АД за предложената от него застрахователна премия, заявиха от КЗК. Според тях комисията не е анализирала представените от участника аргументи и не е посочила ясни съображения защо е отхвърлила същата.

Процедурата се връща от етап разглеждане на представената от „ЗАД Виктория” АД писмена обосновка по мотивите в решението.

Подкрепи Economic.bg