КЗП проверява условията по кредитите

25 банки са получили препоръки за отстраняване на неясноти

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна инициатива за преглед на общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити на физически лица, заради засиления обществен интерес, съобщиха от ведомството.

Целта на тази проверка е да се гарантира максимално съответствие на тези условия със законовите изисквания и намаляване на възможностите за възникване на спорове и недоволства от банковите клиенти.

В резултат на подробното разглеждане на общите условия по ипотечни и потребителски кредити на всички 25 банки, предлагащи такива продукти на граждани, КЗП е изготвила към всяка от тях индивидуални препоръки за отстраняване на констатирани неясноти в определени клаузи или непълни съответствия с нормативните изисквания. Писма до посочените банки са изпратени от КЗП, като е определен срок за вземане на мерки за отразяване на препоръките.

Представителите на Асоциацията на банките в България подчертаха увереността си в готовността на банките да съдействат за отстраняване на допуснати пропуски и несъвършенства в общите условия, където такива са установени. 

Според тях подобни инициативи водят не само до по-висока защита на интересите на потребителите и повишаване на доверието им в банковата система, но и улесняват работата на доставчиците на такива услуги и постигането на по-голяма удoвлетвореност на техните клиенти.

КЗП ще продължи работата по тази инициатива, като планира да я доразвие и по отношение преглед на условията за клиентите при останалите финансови посредници, предлагащи небанкови финансови услуги.

Коментари: 0