КЗП проверява условията по кредитите

25 банки са получили препоръки за отстраняване на неясноти

6688 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна инициатива за преглед на общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити на физически лица, заради засиления обществен интерес, съобщиха от ведомството.

Целта на тази проверка е да се гарантира максимално съответствие на тези условия със законовите изисквания и намаляване на възможностите за възникване на спорове и недоволства от банковите клиенти.

В резултат на подробното разглеждане на общите условия по ипотечни и потребителски кредити на всички 25 банки, предлагащи такива продукти на граждани, КЗП е изготвила към всяка от тях индивидуални препоръки за отстраняване на констатирани неясноти в определени клаузи или непълни съответствия с нормативните изисквания. Писма до посочените банки са изпратени от КЗП, като е определен срок за вземане на мерки за отразяване на препоръките.

Представителите на Асоциацията на банките в България подчертаха увереността си в готовността на банките да съдействат за отстраняване на допуснати пропуски и несъвършенства в общите условия, където такива са установени. 

Според тях подобни инициативи водят не само до по-висока защита на интересите на потребителите и повишаване на доверието им в банковата система, но и улесняват работата на доставчиците на такива услуги и постигането на по-голяма удoвлетвореност на техните клиенти.

КЗП ще продължи работата по тази инициатива, като планира да я доразвие и по отношение преглед на условията за клиентите при останалите финансови посредници, предлагащи небанкови финансови услуги.

Подкрепи Economic.bg