Кабинетът утвърди 166 подземни богатства

Правителството уверява, че ресурсите на България са "достатъчни" при сегашните нужди

Автор: Николай Марченко

В България са проучени запасите на 166 вида подземни богатства, съобщиха от правителствената пресслужба след изнесеното заседание на Министерски съвет (МС) в Ловеч. 

Става дума за седем енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида метални (руди) и 79 вида неметални (индустриални минерали) полезни изкопаеми, 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Тези ресурси също така са „утвърдени и заведени на отчет”. 

Пояснява се, че правителството е одобрило изготвения от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) Национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства в Република България към 01.01.2014 г.

„В документа е направен сравнителен анализ за състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на миналата и на тази година, отбелязани са измененията, допуснатите експлоатационни загуби, увеличението или намалението на запасите и ресурсите в резултат на проучване, преизчисление и преоценка”, поясняват от МС.

Анализът показва, че настъпилите през 2013 г. „абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства като цяло са в границите на заложените стойности в съгласуваните и утвърдени работни проекти”.

Оттам са на мнение, че обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е „достатъчна при сегашните потребности от различните видове подземни богатства”.

Коментари: 0