Категория БАНКОВ СЕКТОР

Основен критерий при номинациите в тази категория е запазването ръста на кредитиране, постигнатият финансов резултат, намаляването на проблемните кредити в портфейла и капиталовата адекватност на банковите институции.

 

Филип Лот, главен изпълнителен директор на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

От 2004 г. Филип Лот е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на българската Societe Generale Експресбанк. Има магистърска степен по право и диплома от Института по политически науки в Париж.  Той се присъединява към групата на Societe Generale през 1987 г. като инспектор, отговарящ за надзорните мисии във Франция и в чужбина. От 1994 г. е назначен за заместник-директор на групата в Сен Жермен ан Ле, отговарящ за частните клиенти и мрежата от банкови клонове. Три години по-късно Филип Лот е назначен за директор на групата в Монпелие.

 

Момчил Андреев, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България)

Роден е на 2 януари 1964 г. в Пловдив. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения и магистратура по бизнес администрация. Специализирал е финанси и банково дело в Австрия, Германия, Люксембург, Чехия, САЩ, Швейцария и Франция. Бил е председател на УС и изпълнителен директор на Българска пощенска банка (1995-1997) и член на бордовете и изпълнителен директор на ЦКБ и Булбанк. От 1 октомври 2003 г. е председател на управителния съвет и изпълнителен директор на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, където работи вече 12 години.

 

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка

 

Родена е на 20 декември 1973 г. Има магистърски степени по туризъм и финанси съответно от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университета за национално и световно стопанство. Дипломиран магистър е по бизнес администрация в престижния университет в Шефийлд, Великобритания. Започва кариерата си през 1996 г. в американското посолство като асистент на американския консул. От 1998 до 2003 г. заема поста на старши одитор мениджър в "ПрайсуотърхаусКупърс България". Присъединява се към екипа на Пощенска банка през 2003 г., където заема поста главен финансов директор. През 2005 г. става и прокурист на банката. От 2007 г. заема поста изпълнителен директор и член на УС на ДЗИ Банк, а след сливането на Пощенска банка и ДЗИ Банк е назначена за изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на обединената банка.

 

Димитър Костов,  изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка” АД

Димитър Костов се присъединява към екипа на ПИБ през 2003 г. като специалист в дирекция "Управление на риска". Скоро след това е повишен в началник отдел "Оценка на рискови експозиции”. От 2004 г. до 2007 г. е заместник-директор, а от 2007 г. до 2011 г. е директор на дирекция "Управление на риска". През 2010 г. той е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за заместник изпълнителен директор. От края на 2011 г. Костов е изпълнителен директор на банката, а от началото на 2012 г. е избран за председател на Управителния съвет.

 

Георги Константинов, изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка” АД


Георги Константинов е роден през 1966 г. Има висше икономическо образование от Университета за национално и световно стопанство, квалификация - магистър по икономика, специалност "Финанси и кредит" (1987 - 1991 г.). Започва кариерата си през 1991 г. в "Електроника" и Софиябанк последователно като счетоводител и експерт във "Валутна дирекция", Централно управление. От ноември 1995 г. до юни 1999 г. е работил в "Биохим”.


От юли 1999 г. до момента Георги Константинов е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, а също и член на Комитета за управление на активите и пасивите на "Централна Кооперативна Банка" АД. Той е и член на Съвета на директорите на ЗАД "Армеец". От 2010 г. до момента е член на Съвета на директорите на Борика Банксервиз.

Коментари: 0