Категория ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /ИКТ/

Това е един от най-динамично развиващите се сектори както в световен мащаб, така и у нас. Използваните критерии при избора на кандидатите са разширяването на пазара на дейност, създаването на оригиални и търсени продукти с висока добавена стойност, както и финансовите резултати на компаниите.

 

Васил Терзиев, съизпълнителен директор на „Телерик”

Васил Терзиев е съизпълнителен директор на българската софтуерна компания "Телерик”. Той е един от четиримата учредители на компанията през 2002 г.  Завършва бизнес администрация в Американския университет в Благоевград. През годините "Телерик” се превърна във водеща комапния за разработка на софтуерни продукти у нас с множество клиенти в чужбина. Дружеството осъществи серия придобивания на по-малки конкуренти. Последната сделка се сключи през април тазги година, когато "Телерик” купи американския разработчик NimblePros.


След нея персоналът на "Телерик” достигна 550 души в 11 офиса в България, САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Австралия и Индия, обслужващи над 100 000 клиенти.

 

Анри Леви, управител на „Фадата”

Д-р Анри Леви е управител на софтуерна компания "Фадата”. Той е доктор на компютърните науки, завършил е Техническия университет в София, има специализации в САЩ. „Фадата” е създадена през 1990 г., а основният й бизнес е внедряването на  системата INSIST. Това е застрахователен софтуер, който компанията продава в 40 големи застрахователни компании в 30 страни в Европа, Америка, Африка и Азия. Анри Леви има участия във  фирми в САЩ и Япония, а технологичните продукти продава на компании в цял свят.

 

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг”

Преди това е ръководил друго звено от групата компании „Сирма Солюшънс”. Участва в управителните органи на няколко от компаниите на Сирма Груп – "Сирма Солюшънс”, „Сирма Бизнес Консултинг”, „Датиком”. Приоритет в работата му в системата на „Сирма” е корпоративното планиране и управление на компаниите, отношенията с инвеститори, идентифициране на нови бизнес възможности.


Алексиев има диплома от  Техническия университет – София, където е  завършил компютърни науки.

 

Елена Маринова, президент на "Мусала Софт”

Елена Маринова  е президент и съдружник в „Мусала Софт”. Тя е бакалавър по икономика и магистър по стратегическо управление от СУ „Св. Климент Охридски”. В работата си в „Мусала Софт” тя е ангажирана с фирмената стратегия, поддържане имиджа на компанията и нейното позициониране на ИТ пазара на труда. Тя е вицепрезидент на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за периода 2005-2009 г. и е активно ангажирана с дейности, посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат, IT образованието, науката и иновациите и развитието на млади таланти.

 

Огнян Траянов, изпълнителен директор на „ТехноЛогика”

Огнян Траянов е основател, собственик и изпълнителен директор на  "ТехноЛогика”. Навлиза в частния бизнес в началото на 90-те години на миналия век, когато става ясно, че ще загуби държавната си работа. В онези години той работи в института „Интерпрограма”, където се занимава с научни разработки, свързани с изкуствен интелект. Първоначално основава фирма "ДиТра”, в която привлича свои бивши колеги от "Интерпрограма”. Компанията се занимава с технологични решения за инженеринговия процес. Впоследствие създава "ТехноЛогика”, която предлага широка гама IT услуги. От 1994 до 2000 г. "Технологика” е представителят на Oracle за България.


Огнян Траянов е инженер по приложна математика и информатика от Висшия машинно-електротехнически институт (днес Технически университет – София).

Коментари: 0