Категория МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Малкият и средният бизнес са гръбнакът на икономиката. В тази категория са номинирани хората, които в най-трудните години на кризата не спряха да поддържат развитието на този сектор. Чрез инструментите, с които разполагат, те правят най-важното – осигуряват средствата, които микропредприятията не могат да получат от банки и други финансови институции.


 


Асен Ягодин, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие АДАсен Ягодин е председател на Управителния съвет (УС) и Главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие АД (ББР) от април 2011 г. Финансовата институция е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка, а промяната в ББР става през април 2008 г. след приемането на специален закон от Народното събрание на Република България. Групата на ББР включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.


Преди да оглави ББР, Ягодин има над 17 години стаж в Пощенска банка, сега Eurobank EFG. Десет от тях като член на Съвета на директорите (СД) и впоследствие като изпълнителен директор. Асен Ягодин е и заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в България, а от януари 2010 г. зае и поста председател на СД на Българска фондова борса АД. 


Любен Белов, съосновател на стартъп акселератор LAUNCHUBЛюбен Белов е един от основателите и ръководителите на фонда за дялово финансиране LAUNCHub. Белов е и съосновател на "Нет Инфо”. В ръководството на стартъп акселератора LAUNCHub е и Тодор Брешков, който е съосновател и член на борда на директорите на "Фонд за недвижими имоти България” - дружество от типа АДСИЦ, листвано на Българската фондова борса.От 1 юни всеки предприемач може да кандидатства за дялово финансиране пред LAUNCHub (Launch hub). Той е едната от двете организации, които ще управляват средствата за финансиране на стартъпи по финансовия инструмент Entrepreneurship Acceleration and Seed на европейския фонд JEREMIE.LAUNCHub ще инвестира 9 млн. евро през следващите четири години. Фондът планира да вложи около 6 млн. евро в екипи или вече стартирали компании с по-напреднали проекти, а останалите 3 млн. евро - в идеи в първоначален стадий. Фондът дава реален шанс на група млади предприемачи да осъществят идеите си и да ги превърнат в работещ и устойчив бизнес. 


Даниел Томов, съосновател на фонда за рисков капитал Eleven


Даниел Томов е един от тримата основатели на фонда за рисков капитал Eleven. Схемата е една от двете, които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд да управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране на иновативни предприемачи, финансиран с 21 млн. евро по линия на JEREMIE. Eleven ще е мениджър на 12 млн. евро от средствата. Завършил Американския университет в България, Даниел Томов е пионер при първоначалното финансиране на компании в областта на информационните технологии в България. Бил е сред съоснователите на Quantum Solar - дружество, работещо в сферата на добива на енергия от възобновяеми източници. Между 2003 и 2006 г. е работил като инвестиционен консултант в Global Finance.


 


Павел Езекиев, основател на фонда за рисков капитал Neveq


Павел Езекиев е един от основателите на фонда за рисков капитал NEVEQ, който започна дейността си през 2007 г. с капитал от 22.5 млн. евро. Преди да стане сред основателите на фонда, Езекиев работи в Microsoft в Редмънд, щата Вашингтон, САЩ, и в Deutsche Bank в Лондон като инвестиционен банкер. От създаването си NEVEQ е инвестирал капитала, с който стартира в  8 дружества, продал е едно, увеличил е капитала си на 26 млн.евро и е оценен на над 40 млн. евро. Фондът взе мандат от JEREMIE и ще инвестира 30 мln. евро в малък и среден бизнес идните 4 години.

Павел Езекиев e съосновател и председател на съвета на директорите на най-голямата компания за аутсорсинг на бизнес процеси в България Софика Груп  с над 700 служителя. Членува в настоятелството на Американския Университет в Благоевград.Притежава бакалавърска степен по финанси от  Northeastern University, Бостън, където завършва с отличен. Говори 5 езика.


 


Стефан Цалов, представител на Холдингов фонд JEREMIEСтефан Цалов е един от тримата представители за България на Холдингов фонд JEREMIE. Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК), разработена съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Тя насърчава използването на инструменти за подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия.

Страните от ЕС могат да използват част от отпуснатите им европейски структурни средства, за да инвестират в револвиращи инструменти, като фондове за рискови капитали, кредитиране или гаранционни фондове.

Средствата могат да подпомогнат създаването на нов бизнес или разширяването на съществуващи такива. Достъпът до инвестиционен капитал от малки и средни предприятията помага за модернизиране и разнообразяване на дейностите им, разработване на нови продукти, осигуряване и разширяване на пазара.


Коментари: 0