Китай иска повече свои граждани в голямата четворка

PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young и KPMG трябва да наемат повече местни граждани в техните китайски клонове

Китайското правителство е издало заповед, която изисква от 4-те най-големи одиторски фирми (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young и KPMG) да наемат повече местни граждани в техните китайски клонове. Финансовите специалисти предупреждават, че този спорен въпрос би могъл да подкопае доверието, с което се ползват големите 4 одиторски фирми.

През последните няколко месеца, много китайски компании са били разследвани за спорни финансови практики. Според много доклади, китайските регулаторни органи не са успели да въведат необходимите политики за смекчаване на тези опасения. Това породи опасения, че правителството не е сериозно в намеренията си да въведе Международните счетоводни стандарти.

Китайски компании имат същите амбиции като западните си колеги. Въпреки това, много експерти поставят под въпрос прозрачността на операциите и желанието да се наложат отчетни програми. Предвид настоящата култура на китайските бизнес мени, много хора са загрижени, че Китай не желаят да наложат счетоводните практики на останалата част от света.

Мнението на много финансови професионалисти е, че Голямата четворка едва ли ще имат друг избор освен да локализират бизнеса си. Одиторските фирми обаче, не е задължително да се противопоставят на закона. Pricewatercooperhouse и Ernst & Young са заявили, че подкрепят закона и вече са предприели стъпки, за да локализират китайските си операции. Въпреки това, новото законодателство ще е причина за значителни промени в състава на работната сила в звената в Китай, които са съставени предимно от европейски и американски граждани.

Коментари: 0