Китай изпреварва САЩ през 2016 г.

Според доклад на ОИСР Индия също ще надмине щатите по Брутен вътрешен продукт

САЩ ще отстъпят първото си място като най-голяма икономика на Китай вероятно около 2016 г. Това сочи докладът "Поглед към 2060 г.: Глобална визия за дългосрочен растеж" на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). БВП на Индия също се очаква да надмине американския в дългосрочен план. До 2020 г. Китай ще има най-големият ръст, но по-късно ще бъде изпреварен от Индия и Индонезия.

Заедно двата азиатски гиганта се очаква да надвишат БВП на всички държави от Г-7, взети заедно. "Страните с бързо застаряващо население като Япония и еврозоната постепенно ще отстъпят пред по-младите страни, като Индонезия и Бразилия например", смятат анализаторите на ОИСР.

Според изследването средният годишен растеж на световния БВП ще бъде 3%, като ще има големи разлики между нововъзникващите икономики, които ще нарастват с много по-бърз темп, и напредналите държави, които вероятно ще нарастват бавно, а понякога ще отбелязват и спад.

Според ОИСР кризата няма да има перманентен ефект върху тенденцията за икономически ръст, а ще се отрази на развитието през идните няколко години.

"Икономическата криза, в която живеем през последните пет години, ще бъде преодоляна, но светът, който нашите деца и внуци ще населяват, ще бъде много по-различен от нашия", казва генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия. "Докато най-големите и най-бързо растящите нововъзникващи икономики заемат по-видно място, ще бъдем изправени пред нови предизвикателства при осигуряването на проспериращ и устойчив свят за всички. Образованието и продуктивността ще бъдат основните двигатели на бъдещия растеж и те трябва да бъдат приоритети на политиката в световен мащаб", допълва той.

Според доклада изместващият се баланс в глобалния БВП ще доведе до съответните подобрения в жизнените стандарти, като доходите на глава от населението се очаква да се увеличат повече от четири пъти в най-бедните страни до 2060 г. В Китай и Индия увеличението може да бъде дори седемкратно. Така след 50 години разликата в жизнените стандарти между нововъзникващите и развитите икономики ще намалее. И все пак разликите между държавите ще останат. През следващия половин век в Китай ще има седемкратно увеличение на доходите на глава от населението, но стандартът на живот през 2060 г. ще бъде 60% от този във водещите страни. В Индия растежът ще е сходен, но доходите на глава от населението ще бъдат само около 25% от тези в развитите държави.

Коментари: 0