Компютърно управление на влаковете

Министър Московски участва в конференция за прилагането на европейската система за наблюдение на железопътния трафик

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски участва в конференция на тема „ERTMS – Европейска система за управление на железопътния трафик”, която се проведе в  Копенхаген, Дания.

Форумът бе открит от заместник-председателя на Европейската комисия Сийм Калас, както и от министъра на транспорта на Дания Хенрих Дам Кристенсен. В събитието участваха министри на транспорта и заинтересовани страни, които обсъдиха прилагането на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).

Целта на системата ERTMS е да идентифицира състоянието и статуса на железопътната мрежа и след това да предава „разрешение за движение” на даден влак, като определя разстоянието, през което влака има разрешение да премине и данни за пътя напред, като ограничение на скоростта и наклона. Компютър на борда на влака използва тази информация заедно с данните за спирачната способност на влака, за да изчисли разрешената скорост, както и безопасния спирачен профил, когато влакът наближава края на разрешението за движение.

Системата на борда, допълнена с пътното оборудване, наблюдава пътя от позицията на влака, като дава възможност на системата да провери дали разрешението за движение не е изтекло и дали разрешената скорост не е превишена, ако е така, автоматично се предприема действие за регулиране скоростта на влака.

Основната цел на конференцията е да бъдат обменени добрите практики от въвеждането на системата в отделните държави, както и да се обсъдят редица въпроси, свързани със съвместимостта на оборудването, разходите за неговото инсталиране и сертифициране, както и начините, по които могат да се използват успешно финансовите инструменти на ЕС за ускоряване на внедряването на ERTMS в Европа.

Към настоящия момент в процес на подготовка и изпълнение са редица железопътни проекти, свързани с внедряването на ERTMS в Република България. В най-напреднала фаза на изпълнение е проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”.

Приоритетните железопътни направления, включени в Националния план на Република България за внедряване на ERTMS са разделени на три основни групи:

Приоритетни направления от първостепенен европейски интерес:

-          Видин – София – Кулата

-          Калотина – София – Пловдив – Свиленград – Капъкуле

Приоритетни направления от общ европейски интерес:

-          Пловдив – Карнобат – Бургас/Синдел

-          Железопътни линии Радомир – Гюешево и Мездра – Горна Оряховица

-          Направление Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград

-          Направление Русе – Каспичан – Синдел – Варна

Приоритетни направления от национално значение:

-          Направление София – Карлово – Зимница

-          Железопътна линия Горна Оряховица – Каспичан

 


 

 

Коментари: 0