Краен срок за самоосигуряващите се

Днес е последният ден, в който могат да се подадат документи за промяна на вида на осигуряването

188 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Днес е крайният срок, в който самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Те се осигуряват задължително във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да направят това и във фонд "Общо заболяване и майчинство".

Самоосигуряващите се могат да изберат да внасят вноските си на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица).

Другият вариант е да внасят вноските на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче нямат право на обезщетения в определени ситуации (например т. нар. „майчински" при бременност и раждане).

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на агенцията.

Срокът за подаване на документа е до днес.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване.

Подкрепи Economic.bg