Краткосрочните бързи кредити нарастват с 9,5%

Необслужваните заеми достигнаха 407,3 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Краткосрочните бързи кредити (тези до 1 година) се увеличават най-много в процентно отношение на годишна база. Това показват предварителните статистически данни на Българска народна банка (БНБ) за резултатите през второто тримесечие на 2012 г. на дружествата, специализирани в кредитирането. Към 30 юни вземанията по кредитите до 1 година достигат 281,2 млн. лв., което е с 9,5% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. Спрямо 31 март обаче тези заеми се свиват с 2%, или 5,7 млн. лв.

Ръст бележат и кредитите, които се изплащат между 1 и 5 години. Техният размер в края на юни 2012 г. достига 503,6 млн. лв. Повишението на годишна база е 8,3%, а на тримесечна ръста е 1,1%.

Най-голям е делът на кредитите над 5 години - те са за 755,1 млн. лв. Тези заеми обаче се свиват с 12,7% спрямо юни 2011 г. и с 6,8% спрямо края на март. Делът на тези кредити в общия размер на вземанията спада от 44,7% в края на юни 2011 г. до 38,8% в края на юни 2012 г. Дружествата, специализирани в кредитирането са отпуснали общо 1,947 млрд. лв. заеми, спрямо 1,937 млрд. лв. в края на юни миналата година.

Необслужваните кредити нарастват сериозно и в края на юни 2012 г. достигат 407,3 млн. лв., което е 20,92% от всички отпуснати заеми. Година по-рано необслужвани бяха 350 млн. лв.

Домакинствата продължават да теглят все по-малко и от т. нар. бързи кредити. На годишна база заемите за физически лица са намалели с 1,3% до 1,5 млрд. лв. в края на юни тази година. Понижението спрямо първото тримесечие е 3,3%. Предприятията са изтеглили 391 млн. лв. бързи кредити към 30 юни 2012 г., което е с 6,6% повече спрямо същия период на миналата година. Делът им в общия размер на вземанията се увеличава от 19% в края на юни 2011 г. до 20,2% в края на същия месец на 2012 година.

Коментари: 0