Кредитни карти без такса за теглене

Промоционалните условия са валидни до 15 октомври

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard, Visa, РайКАРТ, както и за ко-брандираните кредитни карти UNIQA MasterCard, AVON MasterCard и BILLA Visa, по време на която клиентите няма да плащат такса за теглене както от банкоматите на банкata, така и от всички останали банкомати. Освен това, клиентите не дължат такса при теглене от банкомати и в чужбина.

Промоцията е валидна за нови картодържатели, които са подали искане за издаване на кредитна карта до 15 септември 2012 г. Те ще могат да се възползват от промоционалните условия до 15 октомври 2012 г.   

Настоящите картодържатели на Райфайзенбанк също могат да ползват своите кредитни карти без такса за теглене на банкомат в страната и чужбина до 15 октомври 2012 г., ако участват в промоцията “Доведи клиент”. За целта е необходимо да доведат в банката свой близък или приятел, който да подаде искане и да бъде одобрен за издаване на кредитна карта.

Коментари: 0