Крият данъци и осигуровки за над 152 млн. лв.

Най-големи по размер са установените задължения от ДДС

Укрити данъци и осигуровки за над 152 млн. лв. разкриха инспектори от Националната агенция за приходите (НАП) в Пловдив. Злоупотребите са установени след направените около 1000 ревизии от януари досега във всички териториални дирекция - в областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Смолян и Кърджали. 

Най-големи по размер са установените задължения от данък добавена стойност (ДДС). От началото на годината данъчните служители са изкарали на светло измами с ДДС за близо 108 млн. лв.

Разкрити са и 1.5 млн. лв. невнесени осигуровки. В повечето случаи задължения се крият от дружествата, които търгуват на едро, показва анализът на приключилите ревизии. След проверка на 160 търговци в този бранш, са начислени допълнителни данъци и осигуровки за почти 70 млн. лв. 

106 компании от строителния сектор са „спестили” 11 млн. лв. При търговци на дребно са начислени близо 6,5 млн. лв. Обект на ревизии са били още компании, произвеждащи и търгуващи с горива, автомобилни превозвачи, зърнопроизводители, предприятия за дърводобив и производство на мебели.

Коментари: 0