Купувачи търсят до 100% финансиране за дом

Спестете 15-20% от цената на жилището и тогава купувайте с кредит, съветват експертите от Кредит Център

Снимка: Стоян Йотов

С около 15% повече запитвания за кредити, покриващи 100% от стойността на желаното жилище, отчитат от Кредит Център за април спрямо предходния март. Активното говорене по темата и регистрираният вече малък ръст в цените на имотите накара някои клиенти да решат да се сдобият с жилище, без да чакат повече. Част от тях обаче не разполагат със спестени средства и търсят опции за сделка, финансирана изцяло с ипотечен кредит.

„Твърденията, че дъното на пазара на имоти е достигнато и цените им са най-изгодни в момента, накара немалко потребители да потърсят 100% финансиране за покупка на имот, за да не изпуснат момента”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg.

„Действително националната статистика показа обръщане на тенденцията и минимален ръст на цените на имотите за първото тримесечие на 2014г., но потребител, който до момента не е успял да спести никакви средства, е рискован кредитополучател, особено за заем със сериозна месечна вноска. Твърде вероятно е, желаещия кредит да не е успява да прецени добре месечните си разходи и допълнителното поемане на подобен финансов ангажимент след време може да доведе до сериозни финансови затруднения на домакинството, включително и невъзможност да се обслужва кредита.”, допълва Тошев.

По думите му, клиентите, които са се поинтересували от 100% финансиране през последния месец, са хора на възраст между 25 и 35 години, които нямат предишни кредити, имат стабилни доходи, но не и умение да спестяват, което ги превръща в рискови и склонни към финансови грешки. Те имат намерение да купят жилище на стойност между 40 000 и 55 000 евро, но много от тях не пресмятат допълнителните разходи за покупката на жилище, разходите за ремонт или довършителни работи, обзавеждане, данъци и пр., отделно от месечната вноска, която за подобни сделки се движи между 550 и 800 лева. Това от своя страна е предпоставка за  търсене на допълнително финансиране след това и значително покачване на задлъжнялостта, смятат експертите.

„Съветвам тези потребители да изчакат, докато спестят поне 15-20% от стойността на сделката”, казва Тихомир Тошев. „Наличието на собствени средства ще им даде повече сигурност, ще елиминира редица потенциални рискове и ще им гарантира повече спокойствие. Макар цените на имотите да са тръгнали нагоре, ръстът няма да бъде нито бърз, нито сериозен, а плавен. Прогнозите за нивата са дори по-скоро за стабилизиране на цените около тези нива за не-малък период. По-добре сделка на малко по-висока стойност, отколкото рисков кредит, голямо задлъжняване и перманентна липса на средства в семейния бюджет”, съветва още Тошев. „Трябва също да се има предвид, че и в най-добрите оферти на банките финансирането е до 90%, а 100% финансиране може да се получи само при покупката на имот под-пазарната му цена или след предоставяне на допълнително обезпечение.“ – напомня още Тошев.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през април се равнява на 32 637 евро, което е с около 1000 евро повече спрямо март. Делът на българската валута е 79% в полза на лева, което представлява малко понижение в сравнение с предходния месец, посочват от компанията.

Ръст се наблюдава в размера на изтеглените заеми в София – 43 434 спрямо около 41 000 през март. Едва 17% от ипотеките в столицата са в европейска валута. Пловдив продължава да държи последното място по най-нисък среден размер на изтеглените ипотечни кредити в 4-те най-големи града в страната. Градът на тепетата демонстрира допълнително понижение спрямо март с около 1000 евро, а цели 94% от заемите са изтеглени в лева. Размерът във Варна е близо 30 000 евро, а в Бургас – малко над 25 500 евро, посочват още от Кредит Център.

Кредитополучателите между 26 и 35 години отново са над половината от всички през април. Други 30% са на възраст между 36 и 45 години, а най-младите – до 25 години, са близо 11% от всички. Най-високата възрастова група – над 45-годишна възраст, заема дял от близо 7% от активните получатели на ипотечни кредити през втория пролетен месец.

Близо половината от кредитите през април отново са между 10 000 и 30 000 евро. Над 90 000 евро са кредитите, които заемат дял от 3.4%, а най-малки заеми – до 10 000 евро, представляват 5.4% от всички. Около ¼ представляват ипотеките с размер между 30 000 и 50 000 евро, а сравнително по-големите между 70 000 и 90 000 евро са с дял от 4.5%, посочват още от Кредит Център.

Придобивката на имот мотивира 98.1% от потребителите да изтеглят ипотечен кредит. Останалите близо 2% са прибегнали до заем през април с цел лично ползване.

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечните заеми и през април е между 16 и 20 години – отново 44% от потребителите избират него. След него отново се нарежда периодът между 21 и 25 години, който е изборът на малко над 32% от клиентите. Над 30 години кредита си ще изплащат 2.2% от потребителите. Малко над 1% от тях избират най-краткия период за погасяване на изтегления заем – до 10 години.

През април се уеднаквява делът на клиентите, покриващи с кредит между 60% и 70% от стойността на сделката и тези, които избират заем, за да платят между 70% и 80% от покупката. Всяка от двете групи клиенти представлява 28% от всички. Външно финансиране до 40% избират 4% от хората, а приблизително 15% от клиентите покриват с кредит между 40% и 50% от покупката. Толкова са и хората, прибегнали през април до кредит за 50% до 60% от стойността, посочват още от Кредит Център.

Коментари: 0