Люксембург е най-големия инвеститор у нас през 2012 г.

Страната е инвестирала 382 млн. евро у нас през изминалата година

Автор: Божидара Иванова

Люксембург е страната инвестирала най-много у нас през изминалата година. Според  доклада на  Българската агенция за инвестиции, Люксембург е инвестирала 382 млн. евро в България. Страната ни успява да задържи относително високо ниво на привлечени преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

В челната петица на инвеститорите у нас през 2012 г. се нареждат Русия (225 млн. евро инвестиции), Швейцария (212 млн. евро), Германия (177 млн. евро) и Холандия (168 млн. евро). Докладът се фокусира върху глобалните вериги на добавена стойност и ролята, която инвестициите и търговията, свързани с тези вериги, играят в развитието на страните.

Въпреки че в световен мащаб инвестициите падат, преките чуждестранни инвестиции в България отбелязват ръст от 13% спрямо 2011 г., възлизайки на 1.478 млрд. евро, което прави страната ни конкурентоспособна в сравнение с другите развити държави. Най-голям ръст от 125% в привлечени ПЧИ отбелязва секторът на услугите. Спад се наблюдава в добивната и преработващата промишленост, съответно с 30% и 38%.

Коментари: 0