Масово спиране на ВЕИ централи

И трите ЕРП-та са получили нареждане от ЕСО да ограничат "зелената" енергия

192 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Централите, които произвеждат ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще бъдат изключвани днес от енергийната система на страната. Според нареждането на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД голяма част от централите на територията на цялата страна ще бъдат изключени от мрежата, което се налага от свитото потребление и свръхпроизводството на електричество.

От разпореждането на ЕСО към ЧЕЗ става ясно, че електроразпределителното предприятие (ЕРП) в Западна България, ще прекъсне фотоволтаичните и вятърни централи в областите Плевен и Ловеч на 6 април, събота от 10 до 17 ч. Общо инсталираната мощност на тези територии е 46 MW. На следващия ден - 7 април, неделя няма да има изключване на ВЕИ централи.

EVN България е получило разпореждане от Централно диспечерско управление на ЕСО за ограничаване на ВЕИ централи в мрежата в Югоизточна България. Изключването ще е от 10 до 17 ч. като поетапно ще бъдат изключвани до 40% от общо инсталираните мощности. Присъединени са приблизително 240 MW.

В "Енерго-Про" също са получили разпореждане от ЕСО за ограничаване на производството на електроенергия от вятърни и фотоволтаични електроцентрали с 40 % на територията на Североизточна България. Централите ще бъдат спрени от 10 до 17 ч. Изискването на ЕСО е обосновано с необходимостта от поддържане на баланс между производство и потребление в електроенергийната система.

Подкрепи Economic.bg