Мебелната индустрия в България преуспява

Секторът разполага с добра суровинна база, изградена инфраструктура и имат водеща роля в осигуряването на работни места, заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева

3758 ~ 2 мин. четене

Българските предприятия за преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа активност в условията на глобализация и въпреки световната икономическа криза. Това сподели зам.-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на годишната Конференция на производителите от двата сектора, организирана от Браншовата камара в Трявна. По нейните думи двата сектора разполагат с добра суровинна база, изградена инфраструктура и имат водеща роля в осигуряването на работни места днес, предаде Money.bg.

"Предприятията водят до подобряване на икономическото и социалното развитие в отдалечените и по-слабо индустриализирани райони на страната", заяви Янева. "Важен е фактът, че инвестициите и в двата сектора постоянно растат - в дървопреработването с 32.8%, а в мебелната промишленост със 7.4%. Продукцията се реализира успешно както на вътрешния пазар, така и в страни като Турция, Гърция и Италия", стана ясно от думите на зам.-министър Янева.

Развитието на дървообработващата и мебелната промишленост обаче предполага един непрекъснат процес на модернизиране на технологията, функционалността и не на последно място на дизайна и естетиката. Създаването на иновативни продукти е от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българското мебелно производство и навлизането му в пазарни ниши с висок ценови диапазон, подчерта Анна Янева. В тази насока усилията трябва да бъдат към развиване на конкурентни предимства с въвеждането на гъвкави производства, съобразени с нуждите на потребителя и изискванията за ресурсна ефективност, спецификации за високо качество и напреднала технология; висококачествен дизайн, налагане на търговска марка, интегриране на услугите преди и след продажба, бърза дистрибуция, с поддържане на минимални количества на склад и др.

„Нашето правителство даде да се разбере, че ще работи в диалог и в помощ на българския бизнес. Работим за растеж на икономиката базиран на износ, за подкрепа на българското производство, водим борба с монополите и ще се борим за премахване разрешителни и лицензионни режими, преформулираме философията на Българската банка за развитие - и всичко това е с цел улесняване на бизнеса", заяви зам.-министър Анна Янева.

Подкрепи Economic.bg