"Меком" отново сменя ръководството

Компанията преминава от едностепенна към двустепенна система на управление

 

Съветът на директорите на "Меком" АД свиква общо събрание на акционерите за преминаване от едностепенна система на управление към двустепенна.

Съответно всички членове на Съвета на директорите ще бъдат освободени от длъжността им и ще се избере Надзорен съвет. Събранието е свикано за 1 октомври 2012 г.

Промяната идва само 3 седмици след като на 10 август 2012 г. бе избран нов Съвет на директорите с гласовете на новите основни акционери в дружеството.

Тогава в Съвета на директорите дори влезе бившият мажоритарен собственик Стефан Райчев и при новината акциите на "Меком" АД поскъпнаха с 24% до 0,072 лв. за акция.

Последната цена е 0.046 лв. за акция или доста по-малко от еуфорията след общото събрание.

В началото на тази седмица Меком АД обяви 63 млн. лв. загуба за първото полугодие на 2012 г., но се оказа, че отчетът е пуснат от бившето, вече нелегитимно ръководство.

Всъщност печат имаше само върху подписа на Денислава Дончева, каквото лице никога не е било изпълнителен директор на "Меком" АД.

Явно като отговор на тази атака, основните акционери са пожелали смяна на вече избрания Съвет на директорите в когото от старото ръководство са Десислава Денчева, Маргарита Стоянова и Стефан Райчев Иванов (бившият основен акционер). Новият СД е в 7-членен състав.

Акциите на "Меком" АД поевтиняват с 90% за последните 12 месеца до 0,046 лв. за акция и 2,6 млн. лв. пазарна капитализация.

Легитимното ръководство все още не е публикувало консолидиран отчет за първото полугодие на 2012 г., въпреки че крайният срок за това изтече на 29 август 2012 г.

 

Коментари: 0