Милионна сделка на борсата

Публичната компания "Химимпорт” плати на "Химимпорт груп" 4.5 пъти над пазарната цена за акциите в "Зърнени храни България"

Maжоритарният пакет акции в „Зърнени храни България” смени собственика си. "Химимпорт груп" прехвърли на извънборсов пазар 98 688 340 акции или 58% от капитала на "Зърнени храни България".  

Купувач на акциите е "Химимпорт". Цената при която публичната компания придобива делае 0,973 лв. на акция, или общо 96 млн. лв. Това е над 4,5 пъти над пазарната цена. Последната стойност на акциите на регулиран пазар е 0,207 лв. за брой.


Сделката е част от преструктурирането на "Химимпорт груп" и е пряко свързана с взетото решение за вливане на "Химимпорт груп" в "Зърнени храни България".

Коментари: 0