Moody's потвърди отрицателната перспектива за банките в Гърция

Големия спад на икономиката и продължителната криза допълнително ще доведат до увеличение на необслужваните заеми, с което ще се окаже допълнителен натиск върху банковата система

92 ~ 1 мин. четене

Международната кредитна агенция Moody's Investors Service запази отрицателната перспектива пред банковата система на Гърция, съобщава Reuters. Агенцията подкрепя оценката за продължаващото свиване на гръцката икономика и за размера на необслужваните заеми, които стресират банковата система на страната.

Големият спад на икономиката и продължителната криза допълнително ще доведат до увеличение на необслужваните заеми, с което ще се окаже допълнителен натиск върху банковата система.

Намаляващата покупателна способност на населението в комбинация с по-слабата ликвидност също ще оказват влияние, смятат анализаторите на Moody's. По-малкия бюджет за публични разходи, растящата безработица допълнително ще направят така, че хората по-трудно да обслужват задълженията си към банките.

Агенцията прогнозира, че лошите кредити ще стигнат 30% от общия обем на отпуснатите кредити към края на 2013 г. За сравнение, в края на 2012 г. делът на проблемните кредити беше 24.6%.

Допълнителни рискове за гръцките банки създават значителните им портфейли от държавни ценни книжа (ДЦК). Кредитирането ще продължи да е слабо, тъй като местните банки имат труден или никакъв достъп до финансиране от свободния пазар и са силно зависими от финансиране през централната банка. Кипър също оказва негативно влияние, най -вече върху депозантите, които губят доверие в системата, смятат още от Moody's Investors Service.

Подкрепи Economic.bg