Московски поема „Информационно обслужване”АД

Досега правата на държавата като акционер в дружеството упражняваше Симеон Дянков

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще упражнява правата на държавата като акционер в капитала на  „Информационно обслужване” АД, гр. София, реши правителството.  

Промяната е свързана с приемането на Общата стратегия за електронно управление в Република България и необходимостта от създаване на единен системен интегратор - компания, собственост на държавата, способна да въведе в действие най- съвременните информационни технологии за обезпечаване на дейностите по реализиране и обслужване на електронното управление.

 

Въвеждането на електронното управление е един от основните приоритети на правителството и в тази връзка се увеличава нуждата от системно интегриране и пряк контрол от държавата върху процесите, свързани с ускореното изграждане и развитие на електронното управление с цел осигуряване на по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на ефикасността и ефективността на администрацията.

Тези дейности са пряко свързани с компетенциите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в тази област, както и с необходимостта от развитие и адаптиране на информационните системи към приоритетната политика, реализирана от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се казва в съобщение на пресслужбата на Министерски съвет.

Възлагането на новите отговорности на министър Ивайло Московски ще създаде по-ефективни условия за функциониране на електронното управление и контрол на стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност.  

 

 

 

Коментари: 0