НКЖИ стартира проект за повишаване на безопасността при работа

Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност е 232.54 хил. лв.

312 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) стартира проект "Повишаване безопасността при работа в ДП НКЖИ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е да се подобрят условията на труд и да се повиши безопасността в държавното предприятие.

Представянето му беше направено на специална пресконференция днес, 27 август. В нея взеха участие заместник-генералният директор на НКЖИ - инж. Златин Крумов, главният ревизор по безопасността на Компанията - инж. Бисер Минчев, директори на дирекции и отдели, работници и служители на компанията, гости от държавната администрация, социални партньори и др.

Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност е 232.54 хил. лв, от които 186 хил. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Проектът е фокусиран върху целева група от 3800 души, работещи в компанията, които осъществяват трудовата си дейност на открито, при различни климатични условия и използват специално работно облекло и оборудване. Това са служители, изпълняващи различни дейности по поддържане, ремонт на железопътната инфраструктура, както и при възстановяване вследствие на произшествия, аварии и бедствия.

Повишаването на безопасността и подобряването на условията на труд ще стане чрез инвестиции в специално работно облекло и оборудване, модернизиране на технологични процеси и обучение на служителите за безопасна работа с нововъведеното оборудване.

Ще бъде осигурено по-модерно специално работно облекло (водозащитен комплект: яке с качулка и панталон със сигнални елементи за по висока видимост). Това е основното направление за защита от въздействието на климатичните прояви спрямо работещите, както и от движещите се возила по железният път. Чрез оборудването, предвидено за закупуване (полиестерни сапани), което се използва от жп кранове при отстраняване на последиците от произшествия по инфраструктурата, ще се намали тежкият физически труд полаган при използването на съществуващите стоманени сапани (пренасянето им на определени разстояния спрямо необходимостта).

Специфични цели, които изпълнението на проект "Повишаване на безопасността при работа в ДП НКЖИ" трябва да постигне са:

- Постигане на коефициент на трудов травматизъм (Ктт) в ДП НКЖИ по-нисък спрямо Ктт по икономическа дейност и спрямо Ктт за страната;
- Повишаване на безопасността и здравето на служителите;
- Придобиване на знания и умения за работа с нововъведеното работно оборудване;
- Повишаване на производителността и ефективността на служителите.

Подкрепи Economic.bg