НОИ пусна нова електронна услуга

Услугата позволява справка за статус на социалното осигуряване на потребителите

140 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна нова електронна услуга за справка за статус на социално осигуряване, която е достъпна от 31-ви юли 2013 г. през интернет страницата на НОИ, съобщиха от пресцентъра на института.

Услугата дава възможност на осигурените лица да проследят своя статус на социално осигуряване за периода от 1997 г. до настоящия момент. Справката е изготвена на база на информацията, която е подадена в Регистъра на осигурените лица.

След въвеждане на вярна комбинация от ЕГН и ПИК, в рамките на един екран, статутът на социално осигуряване се визуализира във вид на таблица, състояща се от оцветени в зелено и червено клетки, попълнени със знаци „+” и „-”, съответно при наличие или липса на данни за социално осигуряване, подадени за лицето в Регистъра на осигурените лица за съответния месец и година. Потребителят може да разпечата справката при желание от негова страна.

Причини за липсващи данни  в справката могат да бъдат неподадени декларации в НАП от работодател или от самоосигуряващо се лице, несъответствие  в ЕГН/ЛНЧ на подадените декларации от работодател или самоосигуряващо се лице при промяна на ЕГН/ЛНЧ в съответния период, а също и отпаднало или ненастъпило основание за осигуряване на лицето.

Подкрепи Economic.bg