Националното РАО хранилище пред строителство

Одобрен е Подробният устройствен план на площадка „Радиана“

180 ~ 1 мин. четене
Националното хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци е пред начало на строителство. Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на площадка „Радиана“ за изграждане на хранилището бе окончателно одобрен със Заповед на Добромир Симидчиев, зам.-министър на Министерството на благоустройството и регионалното развитие. Над 15 различни държавни и общински ведомства и организации са дали становища и препоръки по ПУП –ПРЗ.През април м.г. е проведено обществено обсъждане на проекта в Община Козлодуй.

            Успешно завършената процедура е предпоставка Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” да получи разрешение  за строеж на Националното хранилище . Площадката е подготвена, изградени са подходи за модулите на бъдещото съоръжениe и са изследвани котите за залагане на седиментите, съобщиха от ДП РАО.

 

 

Подкрепи Economic.bg