Над 14 хил. по-малко заети за година

Най-голям е спадът на наетите в административни дейности - 20,2 хил. (15%)

Снимка: БГНЕС

Автор: Стилиян Гребеничарски

Наетите лица се увеличават с 8,5 хил. (0,4%) в края на март 2014 г. спрямо края на декември 2013 г., но остават с 14,5 хил. (0,7%) по-малко от същия период на 2013 г., това става ясно от публикувани от Националния статистически институт данни.

В края на март общият брой на наети по трудово и служебно правоотношение в страната е 2 млн. 220 хил. души. Най-голямо увеличение в сравнение с края на предходното тримесечие има в дейностите свързани със селско, горско и рибно стопанство - 6,6%, което се обяснява със сезонния характер на сектора. Най-голям спад за три месеца има при административните и спомагателните дейности - 6,9%. Наетите в категорията са с 15,1% или 20,2 хил. по-малко на годишна база.

Най-голям е делът на заетите в дейности „преработваща промишленост” - 21,9% и „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 17,4%.

В същото време, средното брутно трудово възнаграждение се покачва до 813 лв.

Коментари: 0