Над 400 хил. лв. за два проекта по програма „Рибарство”

За нарязване на кораба „Тангра” на скрап са отпуснати 138 650 лв.

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) плати над 400 хил. лева на два проекта по програма „Рибарство”, съобщиха от фонда.

Първият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Субсидията в размер на 138 650 лв. е за нарязване на кораба „Тангра” на скрап. Фирмата има сключен договор с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. През 2011 г. бенефициентът получи помощ и за нарязването на друг свой плавателен съд.

Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от одобрената премия.

ДФ „Земеделие” изплати и 264 000 лв. междинна сума по договор за изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на пъстървови видове. Проектът е в близост до р. Тунджа и се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Инвестицията включва създаването на четири маточни басейна и басейн за спортен риболов. Крайният срок за изпълнение е 30 април 2013 г. Общата стойност на договора е 1 766 695 лв.

Мярка 2.1 е инвестиционна и се финансирана от ЕФР. Субсидията покрива до 60% от одобрените разходи. 75% от средствата са европейски, а 25% — от националния бюджет.

Коментари: 0